Català Bàsic

Curs subvencionat per el Consorci de Catalunya

Contingut

CONTINGUTS: 1. Funcions generals de la llengua 1.1 Socialitzadora: – Saludar i transmetre una salutació. – Acomiadar-se. – Interessar-se per algú. – Donar resposta a mostres dinterès. – Presentar-se i presentar algú: presentar-se (identificar-se), demanar que algú s’identifiqui i presentar-ne algú. – Respondre una presentació. – Demanar per algú. – Respondre quan es demana per algú. – Donar les gràcies i respondre a un agraïment. 1.2 Informativa: – Demanar identificació de persones. – Demanar identificació de coses. – Identificar persones. – Identificar coses. – Donar alguna cosa a algú. 1.3 Expressiva i valorativa: – Expressar sentiments i estats dànim positius, negatius i neutres i sentiments de conformitat i disconformitat: admiració, gratitud, tolerància, conformitat o disconformitat. – Demanar aprovació i acord, mostrar aprovació i acord, mostrar desaprovació i desacord. – Expressar un fet com a obligatori. – Expressar un fet com a no obligatori. 1.4 Metalingüística: – Donar la paraula. – Traduir: demanar traducció. – Demanar com es pronuncia. – Demanar que parlar més clarament, més a poc a poc. – Demanar una repetició quan no s’entén res. – Expressar acord amb un enunciat. – Expressar desacord amb un enunciat. 2. Nocions específiques d’àmbits i temes 2.1 Informació personal – Nom i cognoms – Edat – Sexe – Lloc de naixement o de procedència – Nacionalitat – Data de naixement – Domicili – Número de telèfon – Estat civil – Família: noms, dades personals, grau – de parentiu – Estudis i titulacions – Professió – Ocupació o càrrec – Característiques físiques 2.2 Habitatge i lloc de residència: – Situació – Entorn físic 2.3 Activitats i relacions professionals: – Tipus de treball, estudis, activitat – Lloc de treball 2.4 Activitat quotidiana; temps lliure i entreteniments: – horaris, costums, hàbits – llegir, ballar, pintar, escoltar música 2.5 Compres – Activitat comercial – Tipus d’establiment – Preus – Quantitat, qualitat, mida, forma, pes 2.6 Gastronomia – Hàbits gastronòmics: alimentació, varietat culinària, menjars i begudes, horaris i freqüència dels menjars 2.7 Serveis públics i privats – Transports públics – Ensenyament 2.8 Llocs – Llocs i itineraris 2.9 Llengua i comunicació – Conceptes metalingüístics: expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora 3. Components gramaticals 3.1 Morfologia 3.1.1 Noms – Categories nominals: noms comuns i propis – Flexió de gènere. Regular: masculí, femení – Flexió de número. Regular i invariable: plurals a -s, -es, -os

Metodologia
TEORICO
Inici: 08/04/2024
Objectius:

Iniciar.se en el coneixement del catala. Entendre i poder començar a dir frasses en catala

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 45 HORAS
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".