Política de privacitat

1.-Política de protecció de dades:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, ISOVERI FORMACIÓ S.L. amb CIF B-65048464 (en endavant ISOVERI) l’informa de que les dades personals facilitades per vostè mitjançant aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és ISOVERI FORMACIÓ S.L.

La finalitat de les dades obtingudes en el formulari “Contacte” és la de facilitar-li la informació requerida sobre els serveis d’intermediació que oferim. No obstant l’anterior, amb l’emplenament dels formularis, enviament de correus electrònics o altres comunicacions a ISOVERI, l’usuari presta el seu consentiment exprés a l’tractament de les seves dades de caràcter personal, ia rebre comunicacions comercials dels serveis i de l’activitat de ISOVERI , acceptant expressa i inequívocament així mateix que puguin ser cedits i / o comunicats seves dades, exclusivament per a les finalitats que s’han descrit en el paràgraf anterior, als propietaris dels immobles sobre els quals es produeix la intermediació.

En cap cas ISOVERI utilitzarà les dades personals dels Usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats. De la mateixa manera li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a el fitxer mitjançant l’enviament per correu ordinari de la seva sol·licitud per escrit a la següent adreça: CARRER JOSEP MARIA DE SAGARRA 68- 08402 GRANOLLERS (BARCELONA)

2.-Ús de galetes:

ISOVERI no utilitza el seu lloc web “cookies” ni altres programes mitjançant els quals es puguin obtenir dades de l’usuari, fora dels que el mateix pugui proporcionar amb l’enviament de correus electrònics o l’emplenament dels formularis. No obstant això es reserva la possibilitat d’utilitzar-los en un futur amb la finalitat de millorar els serveis prestats a través del seu web.

3.-Propietat Intel·lectual:

Tot el contingut de l’llocs web www.isoveri.com així com el disseny de la mateixa, logotips, composició i els Drets de Propietat Industrial dels productes i serveis de ISOVERI pertanyen a ISOVERI FORMACIÓ SL, i no poden ser utilitzats total o parcialment sense haver obtingut prèviament el consentiment per escrit per part de ISOVERI.

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".