EXEMPCIÓ REGLAMENTÀRIA DE LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA ITC-BT-10

És l’autorització per part de l’Administració a exceptuar el compliment d’algun requisit reglamentari d’una instal·lació per motius justificats i amb mesures de seguretat substitutòries.

En casos excepcionals i degudament motivats, les instal·lacions poden adoptar solucions tècniques diferents de les indicades en el reglament de seguretat corresponent o en les seves ITC, sempre que garanteixin un nivell de seguretat equivalent o superior.

A QUI VA DIRIGIT?

Als titulars de les instal·lacions regulades per reglamentació de seguretat industrial següents:

  • instal·lacions frigorífiques
  • instal·lacions d’equips a pressió
  • instal·lacions de gas
  • instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • instal·lacions elèctriques d’alta tensió
  • ascensors
  • instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics.

Per a més informació: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Sollicitud-dautoritzacio-dexempcio-de-norma-a-les-installacions?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Compartir:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".