Prevenció de Riscos Laborals (Fontanería- Reciclatge)

Curs Privat

Contingut

DEFINICIÓ DELS TREBALLS

 • Instal·lacions provisionals d’obra
  baixants
 • instal·lació penjada
 • Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc.)
 • Urbanitzacions, pous, arquetes, etc.
  TECNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
 • Identificació de riscos
 • Avaluació de riscos de el lloc (genèrica)
 • Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà, ….)
 • Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives
 • Manipulació manual de càrregues
 • Treballs en alçada
 • Treballs en espais confinats
 • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
 • Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, …)
 • Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia
 • Treballs de soldadura
Metodologia
CURS PRESENCIAL
Inici: 09/11/2022
Objectius:

Actualitzar els coneixements que ja es posseeixen per prevenir els accidents laborals en la professió de Fontaneria, Calefacció i Climatització.

Preu: Consultar
Calendari / Horaris:
Duració: 4 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".