Prevenció de Riscos Laborals Especialitat Electricitat

Curs totalment subvencionat

Contingut

 • Definició dels treballs: Línies elèctriques aèries i subterrànies d’alta i baixa tensió. Centres de transformació. Subestacions. Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació. Instal·lacions provisionals d’obra.
 • Tècniques preventives específiques. Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta.
 • Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla. Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment). Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment). Muntatge, utilització i desmuntatge de línies de vida verticals i horitzontals en els diferents tipus de suports i estructures.
 • Mitjans auxiliars, equips i eines. Escales. Petit material. Equips portàtils i eines. Màquines de tir, de fre, d’empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d’absència de tensió. Plataformes elevadores.
 • Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
 • Riscos i mesures preventives específiques. Coneixement de l’entorn del lloc de treball i del trànsit per aquest. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
  Interferències entre activitats.
 • Activitats simultànies o successives. Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
 • Primers auxilis i mesures d’emergència.
 • Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
 • Drets i Obligacions.
 • Marc normatiu general i específic. Organització de la prevenció.
 • Foment de la presa de consciència sobre la importància d’involucrar-se en la prevenció de riscos laborals. Participació, informació, consulta i propostes.
Metodologia
CURS PRESENCIAL
INICIO 16/09/2022
Objectius:

Aquesta destinat a aquelles persones la professió principal de les quals són les instal·lacions elèctriques de qualsevol tipus. Instal·lacions Elèctriques.

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 20 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".