Prevenció de Riscos Laborals ( Electricitat- Reciclatge)

Curs Privat

Contingut

DEFINICIÓ DELS TREBALLS

 • Previció de les necesitats dels diferents equips elèctrics.
 • Llinies elèctriques aereas i subterraneas de alta tensió
 • Montatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
 • Instal·lacions provisionals de obra.
 • Centres de transformació. Subestacions.

TECNIQUES PREVENTIVES ESPECIFIQUES:

 • Identificació de riscos. Evaluació de riscos del lloc.
 • Medis auxil·liars ( plataformes elevadores, andamis, escales…)
 • Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
 • Manipulació manual de carregas.
 • Treballs en alçada.
 • Medis de protecció col·lectiva e individual (Col·locació, serveis ,obligacions i manteniment)
 • Materials i productes (Etiquetat, fulls de dades de seguretat, fases R i S…)
 • Utilització de linies de vides verticals i horitzontals en els diferents tipus de anclatge i estructures.
Metodologia
CURS PRESENCIAL
INICI 21/02/2022
Objectius:

Actualitzar els coneixements que es posen i adecuar-los a la normativa del moment.

Preu: Consultar
Calendari / Horaris:
Duració: 4 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".