Manteniment d’instal.lacions de Climatització

Curs Subvencionat pel Consorci de Catalunya

Contingut

Continguts: 1. Conceptes bàsics: 1.1. Pressió 1.2. Mesura i unitats. 1.3. Pressió atmosfèrica 1.4. Funcionament de Circuit termodinàmic 2. Components i funcionament 3. Instal·lació i equips de condicionament daire i ventilació 3.1. Execució de procés de muntatge 3.1.1. realització de processos de vuit 3.1.2. recuperació i recàrrega de gas 3.1.3. proves d’estanquitat 3.2. Normativa aplicable (bàsica) 3.3. Proves i posada en marxa 4. Aparellatge 4.1. utilització 4.2. soldadura 5. Fluids caloportadors 5.1. Tipus 5.2. Normativa 6. Localització d’avaries 7. Electricitat específica 7.1. Sistemes de posada en marxa 7.2. Termistàncies 7.3. bobinatges 7.4. Un altre

Inici: 02/07/2024
Objectius:

Continguts: 1. Conceptes bàsics: 1.1. Pressió  1.2. Mesura i unitats. 1.3. Pressió atmosfèrica. 1.4. Funcionament del circuit termodinàmic. 2. Components i funcionament. 3. Instal·lació i equips d ‘condicionament d’aire i ventilació. 3.1. Execució de procés de muntatge. 3.1.2.- Recuperació i recarrega de gas. 3.1.3.- Proves d’estanqueïtat. 3.2.- Normativa aplicable. 3.3.- Proves i posada en funcionament. 4.- Aparamenta . 4.1.- Utilització. 4.2.- soldadura. 5.- Fluids caloportadors. 6.- Localització d’averies. 7.- Electricitat

Subvencionat pel Consorci de Catalunya
Calendari / Horaris:
Duració: 50 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".