Manteniment d’instal.lacions de Climatització

Curs Subvencionat pel Consorci de Catalunya

Contingut

INICI 05/09/2023
Objectius:

Continguts: 1. Conceptes bàsics: 1.1. Pressió  1.2. Mesura i unitats. 1.3. Pressió atmosfèrica. 1.4. Funcionament del circuit termodinàmic. 2. Components i funcionament. 3. Instal·lació i equips d ‘condicionament d’aire i ventilació. 3.1. Execució de procés de muntatge. 3.1.2.- Recuperació i recarrega de gas. 3.1.3.- Proves d’estanqueïtat. 3.2.- Normativa aplicable. 3.3.- Proves i posada en funcionament. 4.- Aparamenta . 4.1.- Utilització. 4.2.- soldadura. 5.- Fluids caloportadors. 6.- Localització d’averies. 7.- Electricitat

Subvencionat pel Consorci de Catalunya
Calendari / Horaris:
Duració: 50 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".