Instal.lacions Tèrmiques en Edificis

Granollers

Contingut

  • Conceptes bàsics. Càrrega tèrmica de calefacció / climatització en locals. Condicions de benestar-confort
  • Diagrama psicomètric. Càlcul d’instal·lacions. Càlcul de conductes. Components d’una instal·lació. Sistemes de calefacció- climatització
  • Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis i les seves instruccions tècniques
  • Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats.
  • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi
  • UNE100030 Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en instal·lacions
  • HS-3 Qualitat de l’aire interior
  • HS-4 Subministrament d’aigua
  • Pràctiques
Metodologia
CURS PRESENCIAL
Inici: 03/06/2024
Objectius:

Obtenir el carnet d’instal·lacions tèrmiques en edificis

Preu: Consultar
Calendari / Horaris:
Duració: 6 mesos
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".