Curs acreditació d’instal·lacions d’aigua

Curs totalment subvencionat

Contingut

I

INTRODUCCIÓ: Normativa vigent.

CTE (Document Bàsic HS4 i HS5); Ordenances municipals; Normatives internes de les companyies.
Altres normatives (Reial Decret, normes UNE i altres)

CTE-HS4 – Subministrament d’aigua

Generalitats; caracterització i quantificació de les exigències; disseny; dimensionat: construcció.
Productes de la construcció; manteniment i conservació; preguntes de test; dimensionament.
Norma UNE 149.201 / 2017- Dimensionat d’instal·lacions interiors; Norma UNE 149.202 / 2013- Grups de pressió.
Exercicis i casos pràctics de dimensionament.

CTE HS5 – Evacuació d’aigua

Generalitats; Caracterització i cuantificaciñon de les exigències; disseny; dimensionat: construcció.
Productes de la construcció; manteniment i conservació; preguntes de test; dimensionat de les instal·lacions d’evacuació d’aigua segons HS4.

CTE

Exercici i casos pràctics de dimensionament.
Unions i soldadures amb diferents tipus de canonades.
Pràctiques d’instal·lació d’aixetes, fluxors i altres tipus de dispositius.
Pràctiques amb grups de pressió i equips de tractament d’aigua.

Metodologia
metodologia 1
Objectius:

Curs destinat a la formació adequada per realitzar instal·lacions d’aigua i conèixer la reglamentació oficial aplicable.

Curs Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 60 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".