Acreditació d’instal·lacions d’aigua

Curs subvencionat pel Consorci de Catalunya

Contingut

INTRODUCCIÓ: Normativa vigent.

CTE (Document Bàsic HS4 i HS5) ; Ordenances municipals; Normatives internes de les companyies.
Altres normatives (Reial Decret, Normes UNE i altres)
CTE-HS4 – Subministrament d’aigua

Generalitats; caracterització i quantificació de les exigències; disseny; dimensionat: construcció.
Productes de la construcció; manteniment i conservació; preguntes de test; dimensionat.
Norma UNEIX 149201/2017- Dimensionat d’instal·lacions interiors; Norma UNEIX 149202/2013- Grups de pressió.
Exercicis i casos pràctics de dimensionament.
CTE HS5 – Evacuació d’aigua

Generalitats; Caracterització i quantificació de les exigències; disseny; dimensionat: construcció.
Productes de la construcció; manteniment i conservació; preguntes de test; dimensionament de les instal·lacions d’evacuació d’aigua segons HS4.
CTE

Exercici i casos pràctics de dimensionament.
Unions i soldadures amb diferents tipus de canonades.
Practiques d’instal·lació d’aixetes, fluxors i altres tipus de dispositius.
Practiques amb grups de pressió i equips de tractament daigua.

Metodologia
TEORIC
INICI 22/02/2023
Objectius:

Curs destinat a la formació adequada per realitzar instal·lacions d’aigua i conèixer la reglamentació oficial aplicable.

Curs Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 60 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".