Comptabilitat Bàsica

Curs totalment subvencionat

Contingut

  1. El patrimoni.: El Balanç de situació .  Informació sobre la gestió . Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys
  2. El procés comptable. : Els comptes i el Pla General de Comptabilitat . Els llibres comptables : Diari ,

Teoria del càrrec i l’ abonament

  1. Tractament comptable de les existències.: La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

Les operacions de compres i vendes .  La periodificació d’existències .  El concepte de consum.

  1. Tractament comptable de l’IVA: L’IVA com a impost sobre el consum final . Definició de l’IVA .

Meritament de l’IVA. .  Comptabilització de l’IVA

  1. Amortitzacions. Concepte i necessitat de l’amortització. Comptabilització de les amortitzacions.

Regulació Fiscal de les amortitzacions

Metodologia
L’alumne realitza les clases teoriques
INICIO 23/02/2021
Objectius:

Dotar a l’usuari de coneixement de comptabilitat per agilitzar el temps de execució de les tasques laborals

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 60 HORES
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".