Certificat de Professionalitat Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques

Curs totalment subvencionat pel SOC

Contingut

Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

 • Documentació tècnica en el muntatge d’instal·lacions frigorífiques
  Termodinàmica, mecànica de fluids i transmissió de calor en instal·lacions de refrigeració.
 • Classificació d’instal·lacions frigorífiques. Components principals de les instal·lacions de refrigeració.
 • Configuració i càlcul d’instal·lacions frigorífiques. Organització i execució del muntatge de maquines i equips de refrigeració.
 • Canonades i xarxes de canonades
 • Muntatge d’instal·lacions elèctriques i equips programables
  Prevenció de riscos laborals
 • Principis de refrigeració. Fluids frigorígens. Components fonamentals dels sistemes frigorífics. Elements auxiliars dels sistemes frigorífics
 • Organització del manteniment
 • Tècniques de manteniment preventiu sobre les màquines, equips, elements auxiliars i accessoris de les instal·lacions frigorífiques.
 • Tècniques de diagnòstic i localització d’avaries en màquines i elements dels sistemes frigorífics
 • Processos de desgast i trencament de peces. Tècniques d’intervenció. Substitució, reparació , modificació o reconfiguració de l’element o programa causant de l’avaria.
 • Posada en servei de màquines/instal·lacions frigorífiques posteriors a la reparació.
 • RD 115/2017 de 17 de febrer pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats.
Metodologia
El curs es teoric-practic, asi mateix a la finalització dels diferents moduls, l’alumne a de realitzar unes hores de practiques professionals no laborables en empresa
INICI: 02/10/2023
Objectius:

Que l’alumne aprengui una professió especifica, on sigui capaç de realitzar el muntatge, manteniment i reparació d’instal·lacions frigorífiques amb la qualitat requerida, complint amb la reglamentació vigent i en condicions de seguretat i de respecte pel medi ambient.

Precio: Consultar
Calendari / Horaris:
Duració: 420 hores i 120 hores de pràctiques en empreses
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".