Anglès B.1.A

Curs totalment subvencionat per el Consorci de Catalunya

Contingut

CONTINGUTS: A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES – A.1 Continguts lèxic-semàntics – A.2 Continguts gramaticals – A.3 Continguts ortogràfics – A.4 Continguts fonètics i fonològics B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS C. COMPETÈNCIES C. COMPETÈNCIES – C.2 Continguts discursius

Metodologia
TEORIC
INICI 18/07/2023
Objectius:

Adquirir el nivell de competència necessària en làmbit de les llengües estrangeres (anglès) per comprendre, interactuar i expressar-se en situacions de comunicació bàsica, tant oral com escrita, utilitzant una llengua estàndard.

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 60 HORES
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".