Angles B.1.D

Curs subvencionat pel Consorci de Catalunya

Contingut

INICI 2024
Objectius:

Continguts:
Corresponents al Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Aquest nivell està desglossat en 4
subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 60 Hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".