Anglès A.2B

Curs totalment subvencionat

Contingut

Continguts: Corresponents al Nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Aquest nivell està desglossat en 2 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells. – A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES – A.1 Continguts lexicosemàntics – A.2 Continguts gramaticals – A.3 Continguts ortogràfics – A.4 Continguts fonètics i fonològics – B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS – C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES – C.1 Continguts funcionals – C.2 Continguts discursius

Metodologia
El curs es fará en un entorn virtual d’aprenentatge mitjançant classes online i activitats en la nostre plataforma
Inici en 2022
Objectius:

Dotar a l’alumne d’habilitats de conversa, gramatica i expresions del nivell bàsic d’Angles

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 75 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".