14 DE DICIEMBRE – CURSO DE GASES FLUORADOS intensivo

aire acondicionado3 150x150 14 DE DICIEMBRE   CURSO DE GASES FLUORADOS intensivo

Destinat:

A totes aquelles persones que NO tinguin el Carnet d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis NI el Carnet d’Instal·lador- Mantenidor de Climatització PERO poden demostrar mitjançantla seva VIDA LABORAL , més de

5 anys d’experiència anteriors a DESEMBRE de 2009 en empreses FRIGORÍFIQUES, INSTAL·LACIONS TERMIQUES (RITE), O INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ (REIMITE)

Aquestes persones faran unes sessions de coneixements previs i un examen dels mateixos. Desprès han de realitzar el curs de 24 hores.

(Al curs de 24 hores es poden afegir persones que tinguin el Carnet d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis  o el Carnet d’Instal·lador Mantenidor de Climatització  )

SESSIONS DE CONEIXEMENTS PREVIS + EXAMEN :  HORARI

Divendres 14 de Desembre                                           Horari de 17 a 22 hores

CURS DE 24 HORES : HORARI

             Divendres 11 , 18 , 25 de Gener                 Horari de 9 a 14 i de 15 a 18  hores

Categories:

Noticias

Comments:

0

Share This Post:

Submit a Comment

Calle Josep María de Sagarra 68, 08402 Granollers| isoveri@isoveri.com
Isoveri © 2012 | Terminos de uso | Creado y mantenido por Kopelia