Avís legal

1.-Política de protecció de dades:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Isoveri FORMACIÓ SL amb CIF B-65048464 (en endavant ISOVERI) l’informa que les dades personals facilitades per vostè mitjançant aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable i titular del qual és ISOVERI FORMACIÓ S.L.

La finalitat de les dades obtingudes en el formulari “Contacte” és la de facilitar la informació requerida sobre els serveis d’intermediació que oferim. No obstant això, amb l’emplenament dels formularis, enviament de correus electrònics o altres comunicacions a ISOVERI, l’usuari presta el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades de caràcter personal, i a rebre comunicacions comercials dels serveis i de l’activitat d’ ISOVERI, acceptant així mateix expressa i inequívocament que puguin ser cedits i /o comunicades les seves dades, exclusivament per a les finalitats que s’han descrit en el paràgraf anterior, als propietaris dels immobles sobre els quals es produeix la intermediació.

En cap cas ISOVERI utilitzarà les dades personals dels Usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats. De la mateixa manera li comuniquem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al fitxer mitjançant l’enviament per correu ordinari de la seva sol·licitud per escrit a la següent adreça: CARRER EDUARD TOLDRÀ 38 BAIXOS – 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA).

2.-Ús de cookies:

ISOVERI no utilitza en el seu lloc web “cookies” ni altres programes mitjançant els quals es puguin obtenir dades de l’usuari, fora dels que el mateix pugui proporcionar amb l’enviament de correus electrònics o l’emplenament dels formularis. No obstant això es reserva la possibilitat d’utilitzar-los en un futur amb la finalitat de millorar els serveis prestats a través de la seva web.

3.-Propietat Intel·lectual:

Tot el contingut del llocs web www.ISOVERI.com, així com el disseny del mateix, logos, composició i els drets de propietat industrial dels productes i serveis d’ISOVERI pertanyen a ISOVERI FORMACIÓ S.L., i no poden ser utilitzats total o parcialment sense haver obtingut prèviament el consentiment per escrit per part d’ ISOVERI.

Calle Josep María de Sagarra 68, 08402 Granollers| isoveri@isoveri.com
Isoveri © 2012 | Terminos de uso | Creado y mantenido por Kopelia