SUBVENCIONAT CP MUNTATGE I MANTENIMENT D’INTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES- ATUR- PLACES LIMITADES

TOTALMENT SUBVENCIONAT

SUBVENCIONAT CP MUNTATGE I MANTENIMENT D’INTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES- ATUR- PLACES LIMITADES

410 horas


Horari:  Matins de 8-14h de Dilluns a divendres INICI: El 11 de MARÇ de 2019  

  • Estar apuntat a l'oficina del SOC demandats de treball.
  • Estar en possessió del títol de Graduat d'Educació Secundària.
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i / o del certificat de professionalitat al qual voleu accedir o tenir experiència d'almenys un any en la / ocupació / és relacionades amb el certificat de professionalitat.
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional o superar una prova d'accés.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives o tenir la formació en les competències necessàries per a la realització del certificat de professionalitat.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45.


L'alumne aprengui una professió específica, amb la titulació d'un certificat de professionalitat i es pugui reincorporar-se en el món laboral. Aquest curs t'acredita com INSTAL·LADOR FRIGORISTA.- Inclou el CERTIFICAT DE GASOS FLUORATS PER A QUALSEVOL CÀRREGAArray

.

   
Calle Josep María de Sagarra 68, 08402 Granollers| isoveri@isoveri.com
Isoveri © 2012 | Terminos de uso | Creado y mantenido por Kopelia