ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

NORMALMENT SUBVENCIONAT

ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

880 hores


Horari de matins o tardes.

Estar inscrits a l'oficina del SOC com a demandants d'ocupació. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i / o del certificat de professionalitat al qual es vol accedir o Tenir una experiència de l'almenys un any en la / ocupació / és relacionades amb el certificat de professionalitat . Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional o Superar una prova d'accés. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives o Tenir la formació en les competències necessàries per a la realització del certificat de professionalitat. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45.  

Que l'alumne aprengui una professió específica, amb la titulació d'un CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT i pugui reincorporar-se al món laboral.    

Array

Operacions administratives comercials (160 hores) • Atenció al client en el procés comercial • Gestió administrativa del procés comercial • Aplicacions informàtiques de la gestió comercial. Gestió operativa de tresoreria (90 hores) Gestió auxiliar de personal (90 hores) Registres comptables (120 hores) • Pla General de Comptabilitat • Aplicacions informàtiques de comptabilitat Enregistrament de dades (90 hores) Gestió d'arxius (60 hores) Ofimàtica (190 hores) • Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet / intranet i correu electrònic. • Aplicacions informàtiques de tractament de textos • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d'informació. Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores)  
Calle Josep María de Sagarra 68, 08402 Granollers| isoveri@isoveri.com
Isoveri © 2012 | Terminos de uso | Creado y mantenido por Kopelia