REFRIGERANTS ALTERNATIUS 6 HORES

PREU:

Agremiat: 90 €                                     NO Agremiat: 120 €

REFRIGERANTS ALTERNATIUS 6 HORES

6 HORES


GARRAF- HORARI: DIMECRES 3 I 10 D'ABRIL (19:00 A 22:00 HORES)

Segons el RD 115/2017 de 17 de Febrer, tots els professionals amb certificat personal de manipuladors de gasos fluorats de qualsevol carrega, i de menys de 3 Kg, emesos d’acord amb el RD 795/2010, per continuar exercint , hauran de realitzar una formació complementaria de 6 hores en Tecnologies alternatives, d’acord amb el RD 115/2017.

Complir el que preveu la normatica Europea sobre la manipulació de gasos fluorats.

Regular la distribució i posada en el mercat de gasos fluorats.

Regular la seva manipulació i la dels equips

Establir els procediments de certificació del personal que realitza les activitats.Array

  • Reial Decret 795/2010
  • Canvi climàtic i protocol de Kyoto.
  • Impacte ambiental.
  • Substancies que esgoten la capa de diòxid.
  • Gasos fluorats d'efecte hivernacle.
  • Controls previs
  • Control de fuites
  • Gestió ambiental Normativa d'aplicació.
 
Calle Josep María de Sagarra 68, 08402 Granollers| isoveri@isoveri.com
Isoveri © 2012 | Terminos de uso | Creado y mantenido por Kopelia