CURSOS SUBVENCIONATS D’IDIOMES DIVERSOS NIVELLS – A GRANOLLERS-

Curs subvencionat per la Generalitat de Catalunya- Consorci per a la Formació Continúa de Catalunya y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social Aquest curs es realitzarà en el CARRER JOSEP MARIA DE SAGARRA 68 A GRANOLLERS

CURSOS SUBVENCIONATS D’IDIOMES DIVERSOS NIVELLS – A GRANOLLERS-

90 hores


ANGLES nivell A.1.A.- INICI 25 de Gener de 2019  .- Horari Divendres de 15:30 a 19 :30 (Total 75 hores).- Per treballadors en actiu ANGLES nivell B.1.A.- INICI 1 de Juliol de 2019.- Horari de Dilluns a Dijous de 15:30 a 19:30 (Total 60 hores).-Per treballadors en actiu ANGLES nivel B.1.B.- INICI 2 de Setembre de 2019.- Horari de Dilluns a dijous de 15:30 a 19:30 (Total 60 hores).- Per treballadors en actiu ANGLES nivell A.2.- INICI 1 de Juliol de 2019 .- Horari de Dilluns a Dijous de 9:00 a 14:00 (Total 190 hores).- Curs per treballadors en situació d'atur. ALEMANY A.1.A.- INICI 28 de Juny de 2019.- Horari Divendres de 15:30 a 20:00 (Total 75 hores).- Per treballadors en actiu  

Es necessita enviar el DNI, L'última nòmina o rebut d'autònomos, presentació de l'acreditació acadèmica que posseeixis i el curriculum.

Capacita l'alumne per la superació de les proves de nivell B1 de CAMBRIDGE SCHOOL.  

Array

1.- Utilització bàsica de la llengua extrangera en la recepció i relació amb el client.

 • Coneixements bàsics de sintaxis, morfología, fonètica, expressions, estructures lingüístiques, vocabulari i lèxic.
 • Convencions i pautes de cortesía, relacions i pautes professionals, horaris, festes locals i professionals i adecuació al llenguatge no verbal.
 • Presentació de persones,salutacions e indentificació.

2.- Comunicació bàsica oral i escrita, en l'atenció al client i trataments de queixes o reclamacions.

 • Vocabulario, recursos, estructuras lingüísticas, léxico básico Vocabulari, recursos, estructures lingüístiques,lèxic bàsic.
 • Tècniques a utilitzar en l'atenció al client i trataments de queixes i reclamacions: frases fetes, girs, convencions, pautes de cortesia.
 • Intercambi de informació oral o telefònica,
 • Presentació de productes/serveis: caràcterístiques de productes/serveis, medides, quantitats, serveis afegits, condicions de pagar i serveis postventa.
 • Argumentació en conversacions en la llengua extrangera de condicions de venta o compra.
 • Solicitud d'aclaracions o repeticions.
 •  Confirmació de significats o refomulació d'una comunicació.
 •  Planificació d'agendes: concerts, ajornaments, anulació de cites.
3.- Elaboració de documentació adminstrativa i comercial.
 • Rercursos, vocabulari, estructures lingüístiques.
 •  Aspectes fonològics propis de la gestió de comandes, compra-venta i correspondència comercial.
 • Suports utilitzats: correu electrònic, carta o altres.
 • Ús en la comunicació escrita de l'àmbit administratiu i comercial.
 • Estructura i fórmules habituals.
 • Interpretació de documentació e informació relacionada amb el procés administratiu i comercial.
 • Traducció de textos sencills.
 • Condicions de compraventa, de petició de pressupostos i les seves respostes de  demanat: albarans, documents de transport, factures, ofertes.
 • Elaboració de presentacions de caràcter administratiu.
 
Calle Josep María de Sagarra 68, 08402 Granollers| isoveri@isoveri.com
Isoveri © 2012 | Terminos de uso | Creado y mantenido por Kopelia